Жалпы ақпарат

Колледжге қабылдау келесі мамандықтар бойынша іске асырылады:

«Графикалық дизайн»

«Интерьер дизайны»

График-дизайнер жарнамалық құралдарды ресімдеу талаптары туралы, заманауи материалдар, жарнамаланатын нысанның ерекшелігі есебімен әдістер туралы көрініс береді, графикалық дизайн дағдысының жақсы айқындылығын, ықшамдылығын және эстетикасын алады.

Интерьер дизайны – бұл біртұтас орта ретінде бөлменінің ішкі кеңістігін жобалауға шығармашылық шешімі. Бұл мамандықтың оқушылары жалпы идеясымен келістіре отырып жарықтандыру, жиһаздау жүйесін жобалайды, түрлі композицияларды өздігінен жобалау дағдыларын алады, интерьерді ұйымдастырудың арнайы функционалды және эстетикалық ерекшеліктері туралы біледі.


Оқыту мерзімі: 11 сынып базасында – 2 жыл 10 ай 9 сынып – 3 жыл 10 айОқуға түсу үшін келесі құжаттар қажет:

1. Аттестат – түпнұсқасы.
2. Егілу формасы қосымшасымен 075 У формасындағы медициналық анықтама.
3. Фотосурет (3 х 4) – 4 дана.


Кіру емтихандары:

1. Сурет (геометриялық гипстік денелер қойылымы)
2. Берілген тақырыпқа композиция (техникасы: акварель, гуашь, түсті қарандаштар, графика).

СУРЕТ БОЙЫНША ЕМТИХАНДЫҚ ЖҰМЫСҚА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР:

Жұмысты орындау уақыты 4 сағат

1. Парақ форматында натюрмортты үйлестіру.
2. Натюрмортты тура сындарлы құрастыру.
3. Натюрморттағы материалдылықты көрсету (гипс).
4. Натюрморттағы жоспарлықты көрсету.

КОМПОЗИЦИЯ БОЙЫНША ЕМТИХАНДЫҚ ЖҰМЫСҚА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР:

Жұмысты орындау уақыты 4 сағат

Композиция бойынша емтихандық жұмыста талапкер келесі талаптарды орындау керек:
1. Парақты үйлестіру.
2. Қызықты сюжетті және орындау техникасын таңдау.br> 3. Тақырыптың колористикалық шешімі.
4. Композицияның тұтастығы.

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЕМТИХАНДАР ҮШІН ҚАЖЕТТІ МАТЕРИАЛДАР (СУРЕТ ЖӘНЕ КЕСІКНДЕМЕ)

1. Қағаз (А3 форматында)
2. Графиттік қарандаш (ТМ, М, 2М)
3. Акварельді немесе гуашьты краскалар (12 түсті), таңдауы бойынша
4. Қылқаламдар – белка, колонок №№ 4 – 10
5. Кнопкалар, кескіш, өшіру резинкасы
6. Ұзын-ырға үшін қағаз

Кіру емтихандары 20 шілдеден бастап өткізіледі
25 тамыздан кейінгі колледжге қабылдау нәтижелері