Кіру емтихандары:

1. Сурет (геометриялық гипстік денелер қойылымы)
2. Берілген тақырыпқа композиция (техникасы: акварель, гуашь, түсті қарандаштар, графика).

СУРЕТ БОЙЫНША ЕМТИХАНДЫҚ ЖҰМЫСҚА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР:

Жұмысты орындау уақыты 4 сағат

1. Парақ форматында натюрмортты үйлестіру.
2. Натюрмортты тура сындарлы құрастыру.
3. Натюрморттағы материалдылықты көрсету (гипс).
4. Натюрморттағы жоспарлықты көрсету.

КОМПОЗИЦИЯ БОЙЫНША ЕМТИХАНДЫҚ ЖҰМЫСҚА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР:

Жұмысты орындау уақыты 4 сағат

Композиция бойынша емтихандық жұмыста талапкер келесі талаптарды орындау керек:
1. Парақты үйлестіру.
2. Қызықты сюжетті және орындау техникасын таңдау.br> 3. Тақырыптың колористикалық шешімі.
4. Композицияның тұтастығы.

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЕМТИХАНДАР ҮШІН ҚАЖЕТТІ МАТЕРИАЛДАР (СУРЕТ ЖӘНЕ КЕСІКНДЕМЕ)

1. Қағаз (А3 форматында)
2. Графиттік қарандаш (ТМ, М, 2М)
3. Акварельді немесе гуашьты краскалар (12 түсті), таңдауы бойынша
4. Қылқаламдар – белка, колонок №№ 4 – 10
5. Кнопкалар, кескіш, өшіру резинкасы
6. Ұзын-ырға үшін қағаз

Кіру емтихандары 20 шілдеден бастап өткізіледі
25 тамыздан кейінгі колледжге қабылдау нәтижелері