Жаңалықтар

Арнайы пәндер оқытушысы Е.С. Богужа акварельмен шыны жазу бойынша шеберлік сабағын өткізді. 09.02.2022Шеберлік сабақтың мақсаты: шыны заттарды акварельмен орындаудың әдістері мен кезеңдерін көрсету.

Шеберлік сабақ теориялық бөлімнен және практикалық бөлімнен тұрды.

Бірінші теориялық бөлім жұмыс әдістері мен әдістерін түсіндіруден тұрды. Сондай-ақ практикалық бөлімде түстерді қалай араластыру және оларды қалай қолдану керектігі айтылды.

Практикалық бөлім - техникада кезең-кезеңімен орындау және алла-прима техникасын көрсету. Іс жүзінде «жалпыдан жекеге» әдісі көрсетілді. Алдымен үстінен ірі жазықтықтармен бұдан әрі үстінен бөлшектермен қалай жұмыс істеу керек екені көрсетілді.

Білім алушылар Лессировка және Алла-прима атты екі техникамен танысты.