Жаңалықтар

Емтихан сессиясыЕмтихан сессиясы - бұл оқу орнындағы жаппай емтихан кезеңі, оның қорытындысы бойынша негізгі шешім шығарылады — бұл студенттің білімін бағалау. Емтихан сессиясының мақсаты-білім алушылардың білім мазмұнының қажетті белгілерге нақты сәйкестігін анықтау: осы білімді игерудің сапасы мен көлемі, сондай-ақ оларды сурет, кескіндеме, арнайы пәндер бойынша қаралған оқу, ғылыми, практикалық қызметте қолдана білу. бейін бойынша сурет, композиция, арнайы технологиялар. 4 курс білім алушылары арнайы емтихан жұмыстарын қорғады, пәндерге объективті баға берілді.